Spy­der sky­der som­me­ren ind

BT - - BILER - Box­ster Spy­der er let og lyn­hur­tig.

Pors­che 918 Spy­der er kult, og med en ny Box­ster- top­mo­del med ef­ter­nav­net Spy­der vil Pors­che over­fø­re no­get af den sta­tus, som net­op 918 Spy­der har. Og som 1960er­nes 718 Spy­der hav­de. Box­ster Spy­der er for så­kald­te » puri­ster « , da den er let­tet for al over­flø­dig vægt. PDK- gear er ik­ke mu­ligt, li­ge­som aircon­di­tion og ra­dio ik­ke er stan­dard. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.