Stig Tøft ing

BT - - SUPERLIGA - Su­per­liga- eks­pert­kom­men­ta­tor på Ca­nal9 og tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler

» Jeg tror ik­ke, det bli­ver blæst op, for­di det er Da­ni­el Ag­ger. Men jeg tror, der er for­skel på, hvis der er ta­le om Ag­ger el­ler Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen i for­hold til en me­re ukendt spil­ler.

Hvis det er en pro­fi l i Su­per­liga­en, der gør det, vil der bli­ve zoo­met me­get ind på det fra tv- sta­tio­ner­nes si­de. Sil­ke­borgs ven­stre ba­ck vil nok ik­ke kom­me li­ge så me­get un­der lup­pen som Da­ni­el Ag­ger, Mor­ten Dun­can el­ler An­dreas Cornelius. Det hand­ler om, at det dre­jer sig om en Su­per­ligapro­fi l, og når tv- bil­le­der­ne fan­ger si­tu­a­tio­nen, er det så­dan, det er. Og ik­ke for­di det ude­luk­ken­de dre­jer sig om Ag­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.