Ho­bro på me­dal­je- kurs

BT - - SUPERLIGA -

Su­per­liga- op­ryk­ker­ne fra Ho­bro er ik­ke til at stop­pe. For øj­ne­ne af 2.743 til­sku­e­re hjem­me på DS Are­na vandt de 3- 1 over Es­b­jerg og kon­so­li­de­re­de der­med de­res sen­sa­tio­nel­le me­dal­je- kan­di­da­tur.

Him­mer­læn­din­ge­ne gik til pau­sen med en fø­ring på 2- 1. Det var dog Es­b­jerg, der ind­led­te bedst, da hol­det eft er 12 mi­nut­ters spil kom for­an 1- 0 på Da­ni­el Lars­sons fuld­træf­fer. Men hjem­me­hol­det lod sig ik­ke slå ud:

Midt i halv­le­gen ud­lig­ne­de ve­l­o­p­lag­te Qu­in­cy An­ti­pas til 1- 1, og blot to mi­nut­ter se­ne­re la­ve­de Mads Hvil­som ’ kam­pens de­tal­je’, da han med et vel­pla­ce­ret skud uden for Es­b­jergs straff es­parks­felt send­te bol­den i net­ma­sker­ne.

Eft er pau­sen føl­te Es­b­jerg sig snydt for et straff es­park, da Da­ni­el Lars­son blev ryk­ket i trøj­en af Anders Eg­holm.

I ste­det slog Ho­bro til i den an­den en­de, da Qu­in­cy An­ti­pas på et skud fra di­stan­cen med sit ’ kol­de’ ven­stre­ben brag­te hjem­me­hol­det for­an 3- 1. An­den halv­leg bød og­så på dra­ma­tik, da Es­b­jergs sven­ske off en­siv­spil­ler Erik Fri­berg blev ud­vist for at spar­ke ud eft er Martin Thomsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.