’’

BT - - SUPERLIGA -

Det ta­ger tre ti­mer og 45 mi­nut­ter at kom­me til Ha­mar. Så der er jo lidt læn­ge­re vej til min fa­mi­lie end nor­malt

Men em­net er se­ri­øst for Stå­le Sol­bak­ken. Og han for­tæl­ler, at han selv­føl­ge­lig sav­ner sin fa­mi­lie og kon­stant for­sø­ger at fi nde tid i en el­lers pres­set ka­len­der.

» Det ta­ger tre ti­mer og 45 mi­nut­ter at kom­me til Ha­mar. Så der er jo lidt læn­ge­re vej til min fa­mi­lie end nor­malt. Men jeg ser nu mi­ne børn li­ge så me­get som en nor­mal skilt mand, « si­ger han med et lil­le smil.

» Jeg prø­ver at kom­me til Nor­ge, når jeg kan. Hvis vi med FCK for ek­sem­pel spil­ler søn­dag, og først skal spil­le søn­dag igen, ta­ger jeg tit til Nor­ge om tirs­da­gen. El­lers så kom­mer jeg hjem i land­skampspau­ser­ne, « si­ger han.

Köln ko­ste­de

Stå­le Sol­bak­ken for­tæl­ler, at fa­mi­li­e­li­vet var al­ler­hår­dest, da fa­mi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.