FAK­TA

BT - - SUPERLIGA -

JA, VI EL­SKER DET­TE LAN­DET

er en norsk pa­tri­o­tisk sang, der blev skre­vet af Bjørn­stjer­ne Bjørn­son ( 1832– 1910) mel­lem 1859 og 1870. Me­lo­di­en blev kom­po­ne­ret af Ri­kard Nor­draak ( 1842– 66). Fra mid­ten af 1860er­ne til be­gyn­del­sen af det 20. år­hund­re­de over­tog san­gen grad­vist plad­sen som den mest an­er­kend­te nor­ske na­tio­nalsang.

Wikipe­dia

KIL­DE:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.