DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BEL­GI­EN EU­RO­PA LE­AGUE- PLAY­OFF, KLOK­KEN 20: 00 GENK VIN­DER KAM­PEN

Gol­den Sta­te War­ri­o­rs har væ­ret alt­do­mi­ne­ren­de i NBA­sæ­so­nens grundspil og har al­le­re­de sik­ret sig før­ste­plad­sen i Western Con­fe­ren­ce.

Hvis man skal tro book­ma­ker Bets­a­fe, ræk­ker spil­let på ba­nen og­så til en ti­tel som årets træ­ner for hol­dets ch­eft ræ­ner Ste­ve Kerr.

I hvert fald står han blot i 1,55 på at bli­ve årets træ­ner med Mi­ke Bu­den­holzer fra At­lan­ta Hawks som ene­ste re­el­le ud­for­drer i od­ds 2,25.

» Gol­den Sta­te var et godt hold sid­ste år, men et ne­der­lag i slut­spil­lets før­ste run­de ko­ste­de den da­væ­ren­de træ­ner Mark Ja­ck­son job­bet. I år har Ste­ve Kerr gjort War­ri­o­rs til et fan­ta­stisk hold, og det er ik­ke ure­a­li­stisk, når fan­se­ne drøm­mer om hol­dets før­ste mester­skab si­den 1975. Kerr har for­løst po­ten­ti­a­let i de un­ge stjer­ner, « si­ger od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.