1,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som for­ud­sagt i dis­se spal­ter, så var Waasland- Beveren chan­ce­lø­se i Me­che­len. Klub­ben sat­ser ik­ke på det det­te lidt in­fe­ri­ø­re slut­spil, og gi­ver der­for spil­le­tid til en lang ræk­ke re­ser­ver, hvil­ket alt­så kun­ne ses i Me­che­len. Genk går der­i­mod hårdt eft er en Eu­ro­pa Le­ague- plads og vandt da og­så over Zul­te- Wa­re­gem i det før­ste op­gør. I grund­spil­let vandt Genk da og­så beg­ge op­gør imod Waasland- Beveren uden at luk­ke mål ind, og når så de oveni la­der til at væ­re mar­kant me­re mo­ti­ve­re­de for det­te Eu­ro­pa Le­ague- slut­spil, bør der væ­re vær­di i ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.