3,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kam­pen er me­get tæt i bun­den af Le­ague One, og det åb­ner op for en mas­se spæn­den­de kryd­ser. For de ind­byr­des op­gør er ek­stra dy­re at ta­be, og al­le­re­de nu har der væ­ret fl ere ek­semp­ler på kam­pe, hvor hol­de­ne ta­ger me­get lidt ri­si­ko - se­ne­st mel­lem Notts Co­un­ty og Coven­try. Her har vi fat i to hold, der lig­ger li­ge over stre­gen, og da fl ere af de øv­ri­ge bund­hold og­så mø­des ind­byr­des, så vil uaf­gjort i det­te op­gør ik­ke væ­re så dumt end­da. I for­vej­en er gæ­ster­ne i bedst form, så spørgs­må­let er, hvor hårdt Scunthorpe tør sat­se i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.