2,36

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brøns­høj valg­te i den­ne uge at afb ry­de sam­ar­bej­det med ch­eft ræ­ner Ca­rit Falch, så­dan så det er sport­s­chef Thomas Ib­sen og as­si­stent­træ­ner Poul Ole­sen, der står i spid­sen for hol­det i eft er­mid­dag mod Roskil­de. De to herrer må kla­re sig uden vig­ti­ge, de­fen­si­ve kræft er som Lars Emil Andersen og vi­ce­an­fø­rer Mads Ga­bel, li­ge­som Se­ba­sti­an Lassen er ka­ran­tæ­ne­ramt på midt­ba­nen. Nok mang­ler Roskil­de Jesper Bech på sam­me kon­to, men hol­det frem­står bå­de stær­ke­re og me­re selv­til­lids­fuldt end de ram­te vær­ter. Spil 2- tal­let til pænt od­ds.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.