I dag kan

BT - - KORT NYT -

man­ge nær­mest ik­ke la­ve mad, hvis ik­ke de føl­ger en op­skrift sla­visk. Min mor­mor kun­ne. Jeg tror, at kvin­der­ne i køk­ke­net brug­te an­dre san­ser den­gang. Hun gjor­de tin­ge­ne næn­somt. Hav­de kær­lig­hed til råva­rer­ne og en ind­byg­get vi­den om sæ­so­ner­ne

Des­sert- kok Mor­ten Hei­berg til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.