One arm push up Foot crunch

BT - - KORT NYT - Pri­mæ­re mu­skel­grup­per:

Pla­cer hæn­der­ne bredt fra krop­pen, i en høj plan­ke med en hånd på bol­den. Bøj i ar­me­ne, så bryst­kas­sen sæn­kes, og al­bu­er­ne bø­jer 90 gra­der. Stræk igen og gen­tag med mod­sat­te hånd på bol­den. Nem­me­re va­ri­a­tion: Lav øvel­sen på knæ­e­ne

Full- bo­dy med fo­kus på bryst Lig på ryg­gen med be­ne­ne bø­jet og knæ­e­ne mod lof­tet. Pla­cer di­ne ar­me langs krop­pen. Løft skul­de­re­ne en smu­le og før din ene hånd ned til sam­me hæl, kom til start­po­si­tio­nen og gør det til mod­sat­te si­de. Pri­mæ­emu­skel­grup­pe: Ma­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.