UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Det var godt nok en læk­ker rød­vin, du fi k i går, men un­der mid­da­gen fi k du ga­ran­te­ret ik­ke li­ge no­te­ret navn, år­gang el­ler hvor den kan kø­bes. Nu bli­ver det an­der­le­des. Med den dan­ske app ’ Vi­vi­no’ kan du nemt re­gi­stre­re den vin, du drik­ker. Tag blot et bil­le­de af eti­ket­ten med ap­pens scan­ner, så re­gi­stre­res den i din te­le­fon. Næ­ste gang du hand­ler, kan du fi nde til­bud og lig­nen­de ty per vin i din nær­hed, og du får an­dre bru­ge­res vur­de­ring af vi­nen med på vej­en. Op­gra­de­rer du til pre­mi­um- ver­sio­nen, der ko­ster 35 kro­ner om må­ne­den, får du og­så råd fra an­er­kend­te vi­n­eks­per­ter. Navn: Vi­vi­no Navn: Vi­vi­no Pris: Gra­tis Plat­form: IOS, An­droid og Win­dows

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.