Rol­ling dog

BT - - KORT NYT -

Pla­cer hæn­der­ne i gul­vet li­ge un­der skul­dre­ne, og med over­si­den af fød­der­ne på en bold. Skyd en­den i vej­ret, mens du rul­ler bold og fød­der mod ar­me­ne. Rul til­ba­ge til ud­strakt po­si­tion. Gen­tag øvel­sen. Pri­mæ­re mu­skel­grup­per: Full- bo­dy med fo­kus på ma­ve, skul­dre og ben

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.