Mil­le Hof­f­mey­er Le­h­feldt

BT - - INTERVIEW -

• Født 8. de­cem­ber 1979. • Dat­ter af sku­e­spil­ler­ne Kir­sten Le­h­feldt og Stig Hof­f­mey­er. • Blev som 14- årig no­mi­ne­ret til en Bo­dil i fil­men ’ Ro­ser og per­sil­le’. • Stu­dent fra fra Au­re­høj Gym­na­si­um. • Ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 2006. • De­bu­te­re­de som nyud­dan­net i dan­se­fo­re­stil­lin­gen ’ Syl­fi­den’ på Ave­ny Te­a­tret. • Fik sit gen­nem­brud på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter med ti­tel­rol­len i den græ­ske tra­ge­die ’ Ifi­ge­nia i Aulis’. • Har haft stør­re rol­ler i en ræk­ke film, bl. a. ’ Flam­men og Ci­tro­nen’ og ’ Him­len fal­der’. • Har på TV med­vir­ket i ’ Rej­se­hol­det’, ’ Ni­ko­laj og Julie’, ’ Kon­ge­ri­get’ og ’ Lær­ke­vej’. • I 2012 vandt hun di­ri­gent­kon­kur­ren­cen ’ Ma­e­stro’ på DR1. • Gift med sku­e­spil­ler Sop­hus Kir­ke­by- Win­de­løv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.