Linda Thor Pe­der­sen

BT - - MODE -

• 49 år. • Født som Hans Thor Pe­der­sen. • Op­vok­set i Grøn­land. • Fra 1992 til 2003 gift med en kvin­de og far til to døtre. • Har tid­li­ge­re – som mand – ar­bej­det i DSB. • I dag læ­ser Linda Thor Pe­der­sen til elek­tro­in­ge­ni­ør på DTU. • Des­u­den er hun trans­po­li­tisk tals­per­son for LGBT Dan­mark. • Hå­ber næ­ste år at få en køns­skif­te­o­pe­ra­tion i Thailand. • Læs Lin­das og an­dre trans­seksu­el­les hi­sto­ri­er på vi­dens­ban­ken om køn­si­den­ti­tet thra­ne­sen. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.