Når mænd er mus

To vidt for­skel­li­ge ro­ma­ner be­skri­ver mænd i et for­vir­ret sam­fund, som rod­lø­se og på flugt

BT - - BOG- FIX - Tor­ben Weirup

tw@ ber­ling­s­ke. dk

Sbå­de er en flugt fra dæ­mo­ner­ne og et for­søg på at for­so­ne sig med sin brø­de. Må­ske er un­der­gan­gen ene­ste vej ud af sor­gen? Det er Stig Sæter­bak­kens sid­ste ro­man, ud­gi­vet po­st­humt, ef­ter han i 2012 tog sit eget liv – blot 46 år gam­mel. Det er for­modent­lig der­for, beskri­vel­sen af det at væ­re til­ba­ge ef­ter en nært­stå­en­des tragi­ske død står stærkt.

Det in­ter­es­san­te ved beg­ge ro­ma­ner er, at for­fat­ter­ne for­sø­ger at po­rtræt­te­re rod­lø­se mænd i et sam­fund, hvor man­den un­der­ti­den er, el­ler i hvert fald me­get hur­tigt kan bli­ve, helt og al­de­les over­flø­dig. Det tri­ste og læ­re­ri­ge er, at det kan væ­re så svært at ta­ge hånd om sit eget liv, men det er og­så ro­ma­ner, hvor det er van­ske­ligt for al­vor at ta­ge ho­ved­per­so­ner­ne til sig. Det er blot sør­ge­li­ge hi­sto­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.