Mo­del­drøm­me

BT - - BOG- FIX -

Man­ge un­ge pi­ger drøm­mer om et job som mo­del, men få ved, hvad det in­de­bæ­rer. Det er ud­gangs­punk­tet for ’ Mo­del­drøm­me’ af Ka­tri­ne Mem­borg. I bo­gen ta­ler hun blandt an­det med mo­del­ler, en fo­to­graf, en ma­keup- ar­tist, en che­fre­dak­tør og en tid­li­ge­re mo­del­bu­reau­e­jer om, hvad der skal til for at kla­re sig i bran­chen. Carl­sen, 150 kr.

We­e­kend - 11.04.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.