Klas­si­ker fra kri­gen

BT - - BOG- FIX -

’ Min bror, Kim Malt­he- Bruun, var fri­heds­kæm­per. Det var vi klar over, så vi blev ik­ke over­ra­ske­de, da ty­sker­ne tog ham i de­cem­ber 1944, og hel­ler ik­ke, da han blev hen­ret­tet i april 1945.’ Så­dan ind­le­des for­or­det til ’ Kim Malt­he Bruuns dag­bog og bre­ve 1941- 1945’, der net­op er ge­nud­gi­vet som pa­per­ba­ck. Kri­ste­ligt Dag­blads For­lag, 130 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.