Mor i 60er­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

kam­mer­da­me for dron­ning Mar­gret­he, mor til Chri­sti­an ( f. 1966) og Chri­stof­fer ( f. 1967)

Hver­da­gen var lidt spe­ci­elt, for­di jeg bo­e­de på lan­det. På den må­de var jeg hel­dig, for­di jeg hav­de mi­ne dag­li­ge gø­re­mål på god­set, hvor mi­ne to børn og­så var. Så man kan si­ge, at jeg har væ­ret me­get pri­vil­e­ge­ret. Man­ge af mi­ne jæv­nal­dren­de kvin­der var og­så hjem­me hos bør­ne­ne. Nog­le hav­de selv­føl­ge­lig ar­bej­de, men vi var ik­ke der­u­de, hvor al­le kvin­der hav­de ar­bej­de, som de har i dag. Nu om da­ge har folk jo ik­ke den tid i hver­da­gen, og jeg sy­nes, de bru­ger ti­den me­get hek­tisk i we­e­ken­der­ne. I uge­da­ge­ne er der ik­ke ret me­get tid, og det har jeg lidt ondt af. Det er må­ske og­så der­for, at man­ge for­æl­dre har dår­lig samvit­tig­hed. De skal bå­de pas­se børn og kar­ri­e­re på sam­me tid. De skal nå det he­le.

Camilla Ca­stenski­old,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.