20- årig mand an­holdt for sky­de­ri i Fi­eld’s

BT - - NYHEDER - Stor­cen­te­ret Fi­eld’s. Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

AN­HOLDT

I marts må­ned skød un­ge mænd mod hin­an­den i shop­ping­cen­tret Fi­eld’s i Kø­ben­havn. Si­den har en 20- årig mand væ­ret ef­ter­lyst af po­li­ti­et. Det er nu lyk­ke­des at an­hol­de ham.

» Han blev an­holdt ved 23- ti­den i går af­tes. An­hol­del­sen ske­te helt uden dra­ma­tik i Nord­s­jæl­land ved et til­fæl­dig­heds­stop af en bil. Man­den bli­ver frem­stil­let i dom­mer­vag­ten i lø­bet af lør­da­gen, « si­ger den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der hos Kø­ben­havns Po­li­ti.

Ved sky­de­ri­et blev en 17årig skudt i ryg­gen, og en 18årig i ar­men. Tre per­so­ner blev an­holdt kort ef­ter sky­de­ri­et, som fo­re­gik for øj­ne­ne af cen­trets an­dre gæ­ster i par­ke­rings­kæl­de­ren, og de har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.