Voldtægt af kvin­de i Kol­ding

BT - - NYHEDER -

En 37- årig kvin­de blev i går mor­ges vold­ta­get i Kol­ding, op­ly­ser Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti, der sø­ger vid­ner i for­bin­del­se med episo­den, der fandt sted mel­lem klok­ken 6 og 7. Kvin­den var på vej hjem ef­ter en tur i by­en, da hun blev pas­set op af gerningsmanden, for­kla­rer po­li­ti­et. Po­li­ti­et sø­ger per­so­ner, der skul­le ha­ve set no­get i om­rå­det ved Skam­ling­vej­en i det syd­li­ge Kol­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.