Af­lø­se­ren er klar

BT - - NYHEDER -

An­dreas Kar­ker

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) er helt klart fa­vo­rit til at bli­ve ny for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne den dag, der skal

fin­des en af­lø­ser for Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Det me­ner dan­sker­ne iføl­ge me­nings­må­lin­gen fra TNS Gallup.

29 pct. af dan­sker­ne me­ner, hun er den bed­ste af­lø­ser. Og hos de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske væl­ge­re

Der er ik­ke man­ge dan­ske­re, der tror på, at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt gen­vin­der po­sten ved det kom­men­de Fol­ke­tignsvalg. Fo­to: ERIK REF­NER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.