’’

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

Alt om DA­TA si­ger:

Yderst so­lid og vel­byg­get po­rta­bel hard­disk med in­te­gre­ret USB- ka­bel. Dre­vet kom­mer med en hel del soft wa­re, den er næst hur­tigst til se­kven­ti­el­le ope­ra­tio­ner, desvær­re hal­ter det lidt med ran­dom skri­ve­o­pe­ra­tio­ner især

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.