’’

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

Alt om DA­TA si­ger:

Buff alo Mi­niSta­tion Sa­fe er en kom­pakt og so­lidt byg­get po­rta­bel hard­disk med ind­byg­get stød­dæmp­ning. Den kla­rer al­le fi lstør­rel­ser fra ’ føds­len’, og der med­føl­ger en hel del soft wa­re til di­ver­se op­ga­ver. Må­ske lidt dyr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.