SØN­DAG

BT - - SØNDAG -

Hun så ly­set før­ste gang blot en uge eft er, at mør­ket sæn­ke­de sig over lan­det, da ty sker­ne be­sat­te Dan­mark.

Si­den har dan­sker­ne fulgt hvert et skridt, hun har ta­get. Fra prin­ses­se til tron­føl­ger. Fra tron­føl­ger til dron­ning. Fra barn til vok­sen og til bed­ste­mor.

Fra 0 til 75 år.

Men hvil­ket men­ne­ske gem­mer sig bag Dan­marks mest kend­te kvin­de, og – ik­ke mindst – hvor­for er hun ble­vet, som hun er ? For selv om man fø­des med blåt blod og guld­ske, så er der dét, man kal­der skæb­nen.

På de føl­gen­de si­der kan du læ­se om syv øje­blik­ke, der gjor­de Mar­gret­he til den, hun er i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.