FØDSELSDAGSKO Til­lyk­ke, Mar­gret­he

BT - - SØNDAG -

Ro­sen­borg Ha­ve

DRON­NIN­GENS PRO­GRAM – TORS­DAG 16. APRIL 2015

Kl. 09.00 Mor­gen­væk­ning for re­gent­par­ret på Fre­dens­borg Slot. Til ste­de er bå­de fa­mi­lie og ven­ner. Kl. 12.00 Dron­nin­gen og den kon­ge­li­ge fa­mi­lie vin­ker fra bal­ko­nen på Chri­sti­an VII’s Palæ på Ama­li­en­borg. På sam­me tid ly­der ka­nonsa­lut­ter fra Kron­borg Slot og Bat­te­ri Sixtus ved Holmen. Der af­gi­ves 27 skud.

Alt ty­der på, at Mar­gret­he til­s­mi­les af vej­r­g­u­der­ne – i hvert fald lover DMI køligt, men tørt vejr med no­gen blæst, så der kom­mer sik­kert til at væ­re man­ge gra­tu­lan­ter i ga­der­ne. Før­ste stop på en travl fød­sels­dag er na­tur­lig­vis mor­gen­væk­nin­gen på Fre­dens­borg Slot. Se­ne­re føl­ger bal­kons­ce­nen ved Ama­li­en­borg i Kø­ben­havn, in­den dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik kø­rer den ef­ter­hån­den tra­di­tions­ri­ge ka­ret­tur fra Ama­li­en­borg til Kø­ben­havns Rå­d­hus i kong Chri­sti­ans åb­ne d’Au­mont- vogn fra 1864, som hun og­så tid­li­ge­re har kørt ru­ten i. Og­så på Rå­d­hu­set får de frem­mød­te mu­lig­hed for at rå­be til­lyk­ke, det sker klok­ken cir­ka 14.25 fra bal­ko­nen. Uan­set hvor du mø­der op, så kom i god tid – der ple­jer at væ­re man­ge men­ne­sker al­le ste­der. Er du ik­ke i nær­he­den af Kø­ben­havn, kan du na­tur­lig­vis al­tid føl­ge med på bt. dk, hvor vi føl­ger fest­lig­he­der­ne på nær­me­ste hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.