ORTET

BT - - SØNDAG - GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Goog­le/ Tekst: Julie Kragh

GA­VER TIL DRON­NIN­GEN De kan du af­le­ve­re den i Det Gu­le Palæ, Ama­lie­ga­de 18, på hver­da­ge mel­lem kl. 9.00 og 16.00. På sel­ve fød­sels­da­gen kan du se gra­tu­la­tions­li­ster sam­me sted mel­lem kl. 10.00 og 14.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.