Når en by ser or­an­ge

BT - - REJSER -

Det er svært at hø­re, hvad hin­an­den si­ger i Rue de Va­se­li­ne. På en lil­le sce­ne ne­de af ga­den pum­per en DJ og en san­ge­r­in­de hård dan­ce- mu­sik ud over os.

Her er stram­me T- shir­ts og saftspænd­te bi­ceps en mas­se. Kram og flirt og » he­e­ej og tak for sidst « .

Vi står tæt sam­men i den køli­ge nat, som ik­ke er så kølig med så man­ge men­ne­sker tæt på.

Ko­nings­dag – el­ler Ko­nin­gin­nedag, alt ef­ter mo­nar­kens køn – er ble­vet fejret i Ne­der­lan­de­ne si­den 1885. Fo­to: An­sel D’Souza, Lukas Ver­me­er og Nie­der­lan­deNet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.