Ran­ders’ for­søm­te for­år

BT - - SUPERLIGA -

Ran­ders FC måt­te hjem­me mod FC Vestsjæl­lands nedryk­nings­kan­di­da­ter nø­jes med 1- 1. Der­med har træ­ner Co­lid Tod­ds trop­per i for­å­rets før­ste kam­pe sta­dig kun ero­bret en en­kelt sejr, og der­for sy­nes det sæt me­dal­jer, man læn­ge har væ­ret en se­ri­øs bej­ler til, at væ­re i fa­re.

FC Vestsjæl­land ind­led­te kam­pen bedst og brag­te sig for­an 1- 0 eft er et kvar­ters spil, da Ras­mus Fester­sen ud­nyt­te­de en blot­tel­se i Ran­ders- for­sva­ret. Men i ste­det for at fast­hol­de mo­men­tum mod hjem­me­hol­det, der eft er et po­int­fat­tigt for­år er hårdt ramt på selv­til­li­den, valg­te gæ­ster­ne at træk­ke sig til­ba­ge. Det ud­nyt­te­de Ran­ders 10 mi­nut­ter før pau­sen, hvor Mikael Is­hak på Kasper Fi­skers glim­ren­de oplæg ud­lig­ne­de til 1- 1.

FC Vestsjæl­land kun­ne væ­re gå­et til pau­sen med en fø­ring på 2- 1. Men på nær­mest miraku­løs vis red­de­de Ran­ders- må­l­mand Karl- Jo­han Jo­hns­son i det 42. mi­nut et kva­li­fi ce­ret scor­ings­for­søg fra Apo­sto­los Vel­li­os.

Ef­ter pau­sen blev FC Vestsjæl­land tryk­ket i bund. Ran­ders for­må­e­de dog ik­ke at til­spil­le sig stør­re chan­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.