’’

BT - - SUPERLIGA - Martin Pu­sic til BT

Når folk ta­ler om, hvor­dan jeg er som per­son, er de vir­ke­lig små men­ne­sker. Da Jesus var på jor­den, var folk imod ham, og folk vil og­så væ­re imod mig. Uan­set hvad jeg gør, vil de væ­re imod mig. Det er så­dan, de le­ver

Men hi­sto­ri­en om Martin Pu­sic be­gyn­der et an­det sted. Den bli­ver bedst be­skre­vet af Ber­gens Ti­den­de- jour­na­li­sten Anders Pa­mer, der fulg­te an­gri­be­ren, da han spil­le­de for Brann i Tip­pe­liga­en.

» Martin Pu­sic er mest op­ta­get af Martin Pu­sic. Og Jesus. Det er de to per­so­ner, der

Ik­ke no­get pro­blem

Det var dog ik­ke et pro­blem, hvis man skal tro da­væ­ren­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.