DE­DI­KE­RET

BT - - SUPERLIGA -

SSØØNNDDAAGG 1 122. A. PARPIRL I2L0 215015

Martin Pu­sic spil­le­de før­ste halv­del af Su­per­liga- sæ­so­nen i Es­b­jerg fB ( øverst), men top­sco­re­ren skif­te­de i vin­ter­pau­sen til FC Midtjyl­land ( ne­derst tv. og th.). At han først og frem­mest tæn­ker på sig selv, fal­der ik­ke i god jord hos al­le med­spil­le­re. Især i sin gam­le klub, Es­b­jerg, har Pu­sic mødt kri­tik. Men hans de­di­ka­tion og pro­fes­sio­nel­le til­gang til fod­bold, kan der ik­ke sæt­tes en fin­ger på, er de fle­ste eni­ge om. Fo­to: Ni­els Hu­sted, Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.