Må­ltør­ke Må­l­hu­mør

Chri­sti­an Erik­sen har ramt en lang­va­rig må­ltør­ke, mens Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg nu er kom­met ud af en til­sva­ren­de må­ltør­ke i ty sk fod­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP OG NED Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

De to dan­ske lands­hold­spil­le­re Chri­sti­an Erik­sen og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg tab­te beg­ge de­res kam­pe i hen­holds­vis Pre­mi­er Le­ague og Bun­des­liga­en i går eft er­mid­dag. Men Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg fi k langt om læn­ge hul på målscor­in­gen i Tys­kland, hvor han el­lers ik­ke er lyk­ke­des med at fi nde vej til mod­stan­de­rens net­ma­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.