’ Bed­ste VM- test i min tid’

Land­stræ­ner Jan­ne Karls­son hav­de de sto­re ord frem­me eft er stor­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IS­HO­CK­EY, TEST­KAMP

Pe­ri­o­de­cif­re: 2- 0, 1- 1, 3- 0 hvis der ik­ke duk­ker no­get end­nu me­re spæn­den­de op, « si­ger han.

Smukt mål

En for­ry­gen­de og tem­po­fyldt før­ste pe­ri­o­de med to dan­sker­mål. Sik­ke en start.

Ba­ck­en Emil Kristensen ka­ste­de sig frem og prik­ke­de puck­en ind på en re­tur på et skud fra Jesper ’ Zla­tan’ Jensen i po­wer­play. Og det blev 2- 0 på en lyn­kom­bi­na­tion mel­lem Pa­tri­ck Bjor­k­strand og Fre­de­rik Storm. Bjor­k­strand til Storm og re­tur til Bjor­k­strand. Og vær­s­go. Ping­pong på isen og et af sæ­so­nens smuk­ke­ste mål i Vest­fy­en Are­na.

Fre­de­rik Storm har væ­ret en nøg­le­spil­ler på Malmö Red­hawks ny­op­ryk­ke­de SHL- hold og gav end­nu en prø­ve på sit mål­in­stinkt, da han fi re mi­nut­ter in­de i an­den pe­ri­o­de iskoldt og frækt vip­pe­de puck­en op i det kor­te hjør­ne og over­rum­p­le­de KHL- må­l­man­den fra Di­na­mo Minsk, Dmi­tri Mil­chakov. Og for at det ik­ke skul­le væ­re løgn, var han og­så man­den bag det fj er­de mål, som blev sat ind i to tem­pi

De sid­ste to blev sig­ne­ret Kim Staal via en hvi­derus­sisk skøjte og af kap­ta­j­nen Mor­ten Gre­en.

En bizar si­tu­a­tion op­stod syv mi­nut­ter før tid un­der et stør­re slags­mål ved det dan­ske mål. En op­hid­set hvi­derus­sisk må­l­mand skøjte­de so­lo he­le vej­en fra sit eget mål ned til det dan­ske og skub­be­de til Pa­tri­ck Gal­braith, som stod med ryg­gen til op ad må­let og ik­ke drøm­te om et bag­holds­an­greb fra sin kol­le­ga.

To mi­nut­ter til hvi­derus­se­ren for dår­lig op­før­sel. Så har man og­så op­le­vet det.

1.206 til­sku­e­re klap­pe­de de dan­ske spil­le­re ud af isen på vej­en mod VM i Ostra­va i maj.

SØN­DAG 12. APRIL 2015

Pa­tri­ck Bjor­k­strand stod bag en af sæ­so­nens smuk­ke­ste scor­ing, da han gjor­de det til 2- 0 ef­ter for­nemt ping­pong­spil med Fre­de­rik Storm.

Fo­to: Jan Kors­gaard/ ka­nut. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.