1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­che­ster Ci­ty vandt klart med 3- 0 sidst de be­søg­te Old Traff ord, men Man­che­ster Uni­ted frem­står ek­stremt me­get bed­re end i for­å­ret 2014. Lou­is van Gaals trop­per har den sta­ti­stisk stær­ke­ste hjem­me­ba­ne af al­le Pre­mi­er Le­ague- hold i den­ne sæ­son, så af sam­me grund vir­ker det mær­ke­ligt, at de ik­ke er stør­re fa­vo­rit­ter mod et Man­che­ster Ci­ty - hold, som har vun­det søl­le en af syv ude­kam­pe mod hold som Crystal Pa­la­ce, Burn­ley og Ever­ton. An­fø­rer Vin­cent Kom­pa­ny er til­med meldt tvivl­s­om for gæ­ster­ne, så 1X- ud­fal­det vir­ker op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.