2,18

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hor­sens har vist gan­ske god form på det se­ne­ste, men sej­ren i Gladsaxe var dyr. Bå­de Mor­ten Ras­mus­sen og Kjartan Fin­n­bo­ga­son ud­gik nem­lig med ska­der, og in­gen af dem for­ven­tes klar til det­te op­gør. AGF har væ­ret klart bedst på frem­med græs i den­ne sæ­son, hvor man kan spil­le me­re frit og har med ga­ran­ti stor op­bak­ning fra mas­ser af fans på læg­ter­ne. I for­vej­en er det småt, hvad Hor­sens har at spil­le for, nu man er fri af nedryk­ning og hel­ler ik­ke når med i top­stri­den, så alt an­det li­ge skal der væ­re gan­ske god vær­di på 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.