Ad­vo­ka­ter tje­ner mil­li­o­ner på, at 45.000 er gå­et kon­kurs

BT - - DEBAT -

DR af­dæk­ker i en ny dokumentar, hvor­dan kon­kur­ser er en gul­dran­det for­ret­ning for ad­vo­ka­ter. Mens 45.000 kon­kur­ser rul­ler ind over lan­det, la­ver de mil­li­o­ner, uden at myn­dig­he­der­ne kon­trol­le­rer ar­bej­det or­dent­ligt. Blandt de fl it­tig­ste ku­ra­to­rer er sta­tens egen ad­vo­kat, Kam­me­rad­vo­ka­ten, der – selv om han har Skat som en af si­ne stør­ste kun­der – iføl­ge før­en­de eks­per­ter er på kant med skat­te­lov­giv­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.