Thor­nings tiår

BT - - DEBAT -

I dag er det præ­cis ti år si­den, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt blev So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes før­ste kvin­de­li­ge for­mand. Si­den da har respek­ten for hen­des per­son ik­ke væ­ret stør­re, end den er li­ge nu. (...) For før­ste gang i fl ere år ser det ud til, at Thor­ning- Sch­midt har en spin­kel chan­ce for at gen­vin­de mag­ten. På Ber­ling­s­ke hå­ber vi ik­ke, at det sker. Til­lyk­ke med de ti år.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.