So­ci­al­de­mo­krat på trods

BT - - DEBAT -

En­hver be­slut­ning, der ik­ke fl ug­ter med gam­mel­kend­te prin­cip­per el­ler for den sags skyld valg­løft er, fe­jes af med or­de­ne om nød­ven­dig­hed og be­ho­vet for op­ryd­ning og kri­sesty­ring. (...) Nu står et valg for dø­ren. Vin­der hun, gæl­der det og­så ret­ten til at skri­ve hi­sto­ri­en om, hvor­dan hun for­an­dre­de sit par­ti. Ta­ber hun, vil hen­des tid stå som ti sor­te år i den rø­de bog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.