’’ Kom­men­ta­rer ’’

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR - Mai Merca­do ( K), po­li­tisk ord­fø­rer

Så kom­mer vi med vo­res dan­ske hu­mor og små, ’ dums­mar­te’ be­mærk­nin­ger. Så mø­der vi dem med kølig­hed, og så er der ik­ke langt til chi­ka­ne og grove­re me­to­der - det kan vi ik­ke væ­re be­kendt

Dron­nin­gen om flygt­nin­ge i sin nytårs­ta­le fra 1984

Da hun tal­te om dan­sker­nes ’ dums­mar­te be­mærk­nin­ger’ i 1984, ram­te hun plet. Dan­sker­ne syn­tes, hun var mo­dig, og det tror jeg og­så, de fle­ste dan­ske­re vil si­ge i dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.