’’

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR - Jo­han­nes Andersen, lek­tor i sam­funds­for­hold

Dron­nin­gen flyt­ter græn­sen for, hvad kon­ge­hu­set ta­ler om. Hun si­ger jo fak­tisk, at Dan­mark ik­ke skal væ­re et mul­ti­kul­tu­relt sam­fund

Dan­sker­ne læg­ger tra­di­tio­nelt stor vægt på, hvad Dron­nin­gen si­ger, bl. a. i si­ne nytårs­ta­ler. Og hun var be­rømt i år­ti­er på sin opsang til be­folk­nin­gen i 1984 om, at vi skul­le hol­de igen med vo­res ’ dums­mar­te be­mærk­nin­ger’. Nu, 20 år se­ne­re, ind­ta­ger hun nær­mest det mod­sat­te syns­punkt og gi­ver en opsang til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.