’’ ’’

BT - - MERE NÆSTE SIDEREDIGE7RET - Pia Kjær­s­gaard ( DF), vær­di­o­rd­fø­rer

De er kom­met til vo­res sam­fund, og de kan der­for ik­ke for­ven­te, at de­res gam­le sam­funds­mo­del ba­re kan vi­dere­fø­res her i lan­det

Dron­nin­gen til Ber­ling­s­ke 2015

Det er et be­vis på hen­des for­mat, at hun si­ger, at hun næp­pe vil­le gen­ta­ge or­de­ne fra nytårs­ta­len i 1984

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.