’’

BT - - MERE NÆSTE SIDEREDIGE7RET - Jonas Da­hl ( SF), grup­pe­for­mand

Det er no­get, vi al­le sam­men dis­ku­te­rer, så det vil­le kom­me bag på mig, hvis ik­ke og­så Dron­nin­gen hav­de en hold­ning til det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.