’’

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR - Mo­ha­med Gel­le

Dron­nin­gen si­ger ba­re det, man­ge bor­ge­re tæn­ker og læn­ge har tænkt - og­så fler­tal­let af ind­van­dre­re

» Vi har an­bragt hen­de i en pro­for­ma stil­ling, som er fuld­stæn­dig neut­ra­li­se­ret, og hver ene­ste gang hun si­ger tre ord uden for ma­nuskript, så skal hun ha­ve en spand vand i ho­ve­d­et. Det er som at stik­ke hån­den i et hvep­se­bo og tem­me­lig vildt, at hun over­ho­ve­det tør for­mu­le­re en hold­ning, som for­skel­s­mar­ke­rer blot en smu­le. Og­så selv­om det er så al­ment, at in­gen kan væ­re ue­ni­ge. Selv­føl­ge­lig skal man stil­le krav og til­pas­se sig om­gi­vel­ser­ne. Det skal vo­res børn og­så, « ly­der det fra Knud Ro­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.