’’

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR - Kha­te­rah Parwa­ni

Det er os, der har et pro­blem med vo­res rum­me­lig­hed, hvis vo­res dron­ning ik­ke må ha­ve en hold­ning til det, der fyl­der så me­get i vo­res sam­fund i dag

Når vi in­te­gre­rer, skal vi net­op tur­de stil­le krav, me­ner Kha­te­rah Parwa­ni, der stam­mer fra Af­g­ha­ni­stan, og som i dag er næst­for­mand i Exitcirk­len, der hjæl­per ra­di­ka­li­se­re­de un­ge.

» Det er smuk­ke ud­ta­lel­ser fra Dron­nin­gen, men jeg er over­ra­sket over, at de over­ho­ve­det ska­ber de­bat. Hun si­ger, at vi ik­ke skal gå på kom­pro-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.