’’

BT - - NF ER -

Over­væg­ti­ge børn er sta­dig et pro­blem, og vi ved, at en del børn bur­de be­væ­ge sig me­re, end de gør. Der­for har jeg svært ved at fin­de no­get po­si­tivt i tal­le­ne

Mor­ten Grøn­bæk, di­rek­tør ved Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, kom­men­te­rer, at over halv­de­len af dan­ske dren­ge i we­e­ken­den bru­ger mindst fi­re ti­mer om da­gen på com­pu­ter­spil. I Jyl­lands- Po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.