Spi­se­ste­der uden overenskomst

BT - - NF ER -

På kend­te spi­se­ste­der som Mad­klub­ben, Co­fo­co, Sti­cks’n’Sus­hi og Ha­li­fax ar­bej­der de an­sat­te ik­ke un­der en overenskomst, skri­ver Po­li­ti­ken, som har fo­re­ta­get en gen­nem­gang af de mest kend­te så­kald­te se­ri­e­re­stau­ran­ter, som sam­men­lagt om­fat­ter 79 spi­se­ste­der. Gen­nem­gan­gen vi­ste, at kun fi­re af dem har overenskomst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.