Dræbt i flystyrt

BT - - NF ER - BNB/ fo­to: EPA

Én per­son om­kom og to blev svært kvæ­stet, da et min­dre fly i går styr­te­de ned ved en mo­tor­vej i Tys­kland.

Fly­et er foru­lyk­ket nær Hat­ten- af­kørs­len på mo­tor­vej A28 ved Ol­den­burg vest for Bre­men.

Ca. klok­ken 13.30 ram­te fly­et, der var på vej mod en fly­ve­plads i nær­he­den, nog­le træ­er og styr­te­de der­ef­ter til jor­den, be­ret­ter bild. de. År­sa­gen til ulyk­ken er end­nu ukendt.

Fly­et er et min­dre fly af ty­pen Ces­sna 172.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.