9 sjove og kre­a­ti­ve ap­ps

Her er ni ap­ps, for­æl­dre kan bru­ge sam­men med bør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

iMo­tion

Stop­mo­tion er et sjovt vok­sen/ barn pro­jekt. Det er en lang­som­me­lig pro­ces, så lav små sce­ner. Tag et bil­le­de, flyt på fi­gu­rer­ne ( evt. le­go­fi­gu­rer/ fi­gu­rer af ler) og tag et nyt bil­le­de, man kan og­så op­ta­ge bar­net, der hop­per el­ler dan­ser, og af­spil­le det i slo­w­mo­tion.

Drawing To­get­her!

Har man me­re end én iPad til rå­dig­hed, kan børn og voks­ne prø­ve kræf­ter med Drawing To­get­her! Her sam­ar­bej­der man om at teg­ne over net­tet. Det, den ene teg­ner, kan og­så ses på den an­dens iPad og vi­ce ver­sa. Det ud­for­drer vir­ke­lig sam­ar­bej­det og styr­ker kom­mu­ni­ka­tio­nen.

Mi­necraft

Mi­necraft er ken­de­teg­net ved, at det er dig, der skal ska­be uni­ver­set – byg­ge alt! Det vil si­ge, at det er dig, der en den kre­a­ti­ve. Man kan spil­le sam­men og byg­ge sam­men, men selv­føl­ge­lig og­så øde­læg­ge de ting der er byg­get. Man kan alt­så væ­re en god ven el­ler det mod­sat­te. Vælg ’ cre­a­ti­ve’ ver­de­nen til de min­dre børn. Her er der in­gen monstre/ zom­bi­er, som der er i ’ sur­vi­val’ver­de­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.