Beth Hart ri­ver op i for­ti­den

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Bet­ter than Ho­me’ POP **** **

3. au­gust op­træ­der Beth Hart først i Ama­ger Bio og to da­ge se­ne­re til årets Smuk­fest i Skan­der­borg. Og med i ba­ga­gen vil hun som sæd­van­lig ha­ve et nyt al­bum, ’ Bet­ter than Ho­me’, der udkommer i dag.

Den­ne gang står Beth Hart ale­ne for samt­li­ge kom­po­si­tio­ner - bå­de mu­sik og tekst. Fo­kus er på for­ti­den. Og vi får san­ge til bå­de mor og far, de­pres­sio­nen, for­ti­dens stof­mis­brug og for­hol­det til ma­na­ge­ren og æg­te­man­den Scott, der på man­ge må­der har red­det Beth Harts liv.

Ud­tryk­ket er ær­ligt, blu­es­ag­tigt og fyldt til ran­den med sjæl.

Og især på ti­tel­san­gen ’ Me­cha­ni­cal Heart’ og den dej­ligt enk­le ’ Might as Well Smi­le’ for­mår Beth at blan­de det sjæl­ful­de med det me­lo­di­ske. Men alt i alt er Beth den­ne gang ik­ke helt så iø­re­fal­den­de som på mit fa­vo­rit BHal­bum ’ My Ca­li­for­nia’. Men Bet­hs hjer­te har al­tid til­hørt blu­es’en. Og hjer­tet ban­ker hårdt og tro­vær­digt på samt­li­ge 11 san­ge.

’ Én gang til for prins Knud’ hav­de pre­mi­e­re lør­dag af­ten i Glas­sa­len i Tivoli. Ør­ke­nens Søn­ner be­står af fra ven­stre af Ni­els Ol­sen, Sø­ren Pil­mark, Hen­rik Ko­e­fo­ed og As­ger

Re­her. Pres­se­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.