Spel­mann vil vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UD­LAN­DET FRI­STER Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Han var ba­nens bed­ste og vi­ste igen nye si­der af sig selv. Martin Spel­mann spil­le­de mod FC Nord­s­jæl­land på den uprø­ve­de po­si­tion som hæn­gen­de an­gri­ber, og han gjor­de det til per­fek­tion.

Med to mål, det ene ban­ket ind i hjør­net i over­ti­den af kam­pen, sik­re­de Martin Spel­mann OB en 2- 1- sejr og det, der lig­ner over­le­vel­se, for nu har OB igen ni po­int ned til stre­gen.

» Jeg er 99,9 pro­cent sik­ker på, at vi over­le­ver. Der skal gå rig­tig, rig­tig me­get galt, hvis vi ik­ke gør det, men jeg er og­så klar over, hvad det er for en si­tu­a­tion, vi er i. Men du får mig ik­ke til at si­ge, at vi ryk­ker ned, for det sy­nes jeg ik­ke, vi har fortjent el­ler har hol­det til, « si­ger OB- hel­ten.

Gen­for­e­ning

Til som­mer bli­ver han i OB gen­for­e­net med den træ­ner, der hen­te­de ham fra Brønd­by og til Hor­sens i 2008, Kent Nielsen, men står det til Martin Spel­mann, bli­ver det hur­ti­ge­re til et far­vel den­ne gang, end de seks må­ne­der de to fi k sam­men i Hor­sens.

» Det er da klart, at jeg hav­de hå­bet på bed­re ti­der, da jeg skift ede til OB i 2013. Klub­ben er et stort hold i min ver­den. Vi skal ik­ke lig­ge, hvor vi lig­ger, men man har truff et nog­le valg før i ti­den, og det er man på vej til at ret­te op på, « si­ger Martin Spel­mann og fort­sæt­ter:

» Men jeg har et år til­ba­ge til som­mer, og jeg har læn­ge søgt an­dre ud­for­drin­ger - liga­mæs­sigt. Selv om du skif­ter klub i Su­per­liga­en, er det det sam­me, så jeg drøm­mer selv­føl­ge­lig om at kom­me vi­de­re, og jeg har og­så al­de­ren til, at jeg skal der­u­dad, hvis det skal ske, « si­ger Spel­mann, der dog glæ­der sig over, at Kent Nielsen bli­ver træ­ner i OB til som­mer.

OBs dob­bel­te målsco­rer, Martin Spel­mann, vil ger­ne prø­ve sig selv af og er klar til nye ud­for­drin­ger i kar­ri­e­ren.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.